Bộ sưu tập

Giảm -20%

CS300DRE2

Bàn cầu + Nắp rửa cơ (Eco Wash)

5,873,000₫ 4,700,000₫
Giảm -20%

CS320DRE2

Bàn cầu + Nắp rửa cơ (Eco Wash)

6,764,000₫ 5,410,000₫
Giảm -20%

CS325DRE2

Bàn cầu + Nắp rửa cơ (Eco Wash)

6,764,000₫ 5,410,000₫
Giảm -20%

CS350DE2

Bàn cầu + Nắp rửa cơ (Eco Wash)

6,682,000₫ 5,350,000₫
Giảm -20%

CS351DE2

Bàn cầu + Nắp điện tử (Washlet)

6,682,000₫ 5,350,000₫
Giảm -20%

CS735DE2#XW

Bàn cầu + Nắp rửa cơ (Eco Wash)

7,609,000₫ 6,090,000₫
Giảm -20%

CS735DE4#XW

Bàn cầu + Nắp rửa cơ (Eco Wash)

9,400,000₫ 7,520,000₫
Giảm -20%

CS761DE5

Bàn cầu + Nắp rửa cơ (Eco Wash)

17,155,000₫ 13,730,000₫
Giảm -20%

CS767RE2

Bàn cầu + Nắp rửa cơ (Eco Wash)

9,491,000₫ 7,590,000₫
Giảm -20%

CS767RE4

Bàn cầu + Nắp rửa cơ (Eco Wash)

11,282,000₫ 9,030,000₫
Giảm -20%

CS769DRE2

Bàn cầu + Nắp rửa cơ (Eco Wash)

9,491,000₫ 7,590,000₫
Giảm -20%

CS769DRE4

Bàn cầu + Nắp rửa cơ (Eco Wash)

11,282,000₫ 9,030,000₫