Bộ sưu tập

Giảm -16%

AMV-50B

Vòi chậu cảm ứng

9,373,000₫ 7,873,000₫
Giảm -15%

AMV-90

Vòi chậu cảm ứng

13,145,000₫ 11,180,000₫
Giảm -15%

AMV-90(220V)

Vòi chậu cảm ứng

7,373,000₫ 6,270,000₫
Giảm -10%

AMV-90K

Vòi chậu cảm ứng

17,192,000₫ 15,480,000₫
Giảm -11%

LF-1

Vòi nước lạnh

891,000₫ 790,000₫
Giảm -14%

LF-12-13

Vòi nước lạnh

736,000₫ 630,000₫
Giảm -12%

LF-14-13

Vòi nước lạnh

1,118,000₫ 980,000₫
Giảm -6%

LF-15G-13(JW)

Vòi nước lạnh

764,000₫ 720,000₫
Giảm -9%

LF-16-13

Vòi nước lạnh

755,000₫ 690,000₫
Giảm -6%

LF-7R-13

Vòi nước lạnh

736,000₫ 690,000₫

LFV-1001S

Vòi chậu nóng lạnh

2,140,000₫
Giảm -21%

LFV-1002S

Vòi chậu nóng lạnh

1,873,000₫ 1,480,000₫