Bộ sưu tập

Giảm -30%

CP 15 GS (code: 40589920)

Máy hâm nóng chén dĩa

15,090,000₫ 10,563,000₫
Giảm -30%

HL 940 (code: 41592210)

LÒ NƯỚNG

39,900,000₫ 27,930,000₫
Giảm -30%

HLB 840 (code: 41560070)

LÒ NƯỚNG

24,536,000₫ 17,175,000₫
Giảm -30%

HLB 860 (code: 41560090)

LÒ NƯỚNG

29,991,000₫ 20,930,000₫
Giảm -30%

HLC 840 (code: 41531020)

LÒ NƯỚNG

22,718,000₫ 15,903,000₫
Giảm -30%

HLC 847 SC (code:40589020)

LÒ HẤP

42,718,000₫ 29,902,000₫
Giảm -30%

HLC 847C

LÒ NƯỚNG kết hợp VI SÓNG

37,264,000₫ 26,085,000₫
Giảm -30%

HSB 610 (code: 41560110)

LÒ NƯỚNG

15,090,000₫ 10,563,000₫
Giảm -30%

HSB 615 (code: 41560120)

LÒ NƯỚNG

17,264,000₫ 12,085,000₫
Giảm -30%

HSB 635 (code: 41560140)

LÒ NƯỚNG

18,173,000₫ 12,721,000₫
Giảm -30%

IOVEN (code: 41560160)

LÒ NƯỚNG

54,536,000₫ 38,175,000₫
Giảm -30%

STEAK MASTER

LÒ NƯỚNG

54,536,000₫ 38,175,000₫