Bộ sưu tập

Giảm -22%

BFV-10

Vòi sen lạnh

1,318,000₫ 1,025,000₫
Giảm -38%

BFV-10-1C

Vòi sen lạnh

2,273,000₫ 1,398,000₫
Giảm -18%

BFV-10-2C

Vòi sen lạnh

1,482,000₫ 1,215,000₫
Giảm -13%

BFV-17-4C

Vòi sen lạnh

991,000₫ 865,000₫
Giảm -25%

BFV-28S

Vòi sen âm tường

4,136,000₫ 3,091,000₫
Giảm -16%

BFV-3413T-3C

Vòi sen tắm gắn tường

3,991,000₫ 3,352,000₫
Giảm -13%

BFV-3413T-4C

Vòi sen tắm gắn tường

3,673,000₫ 3,200,000₫
Giảm -21%

BFV-5013S

Vòi sen gắn bồn

10,582,000₫ 8,335,000₫
Giảm -26%

BFV-5103T-3C

Vòi sen tắm gắn tường

14,855,000₫ 10,950,000₫
Giảm -21%

BFV-5103T-5C

Vòi sen tắm gắn tường

15,027,000₫ 11,840,000₫
Giảm -21%

BFV-7000B

Vòi sen gắn bồn

6,173,000₫ 4,865,000₫
Giảm -21%

BFV-7145T-3C

Vòi sen tắm gắn tường

8,264,000₫ 6,510,000₫