Bộ sưu tập

Giảm -12%

CF-22H

Lô giấy

82,000₫ 72,000₫
Giảm -14%

CFV-11W

Lô giấy

1,264,000₫ 1,085,000₫
Giảm -8%

H-444V

Lô xà bông

59,000₫ 54,000₫
Giảm -6%

H-484V

Lô xà bông

87,000₫ 82,000₫
Giảm -7%

H-486V

Lô giấy

409,000₫ 380,000₫
Giảm -23%

KF-12J

Hộp đựng khăn giấy

3,882,000₫ 2,985,000₫
Giảm -14%

KF-24FL

Hộp xà phòng

2,009,000₫ 1,719,000₫
Giảm -7%

KF-414V

Lô xà bông

645,000₫ 599,000₫

KF-416V

Lô giấy

680,000₫
Giảm -9%

KF-44V

Hộp đựng khăn giấy

10,091,000₫ 9,141,000₫
Giảm -12%

KF-544V

Lô xà bông

645,000₫ 568,000₫
Giảm -12%

KF-546V

Lô giấy

691,000₫ 610,000₫