Bộ sưu tập

Giảm -20%

L1616

Chậu đặt bàn

6,400,000₫ 5,120,000₫
Giảm -20%

L1616C

Chậu rửa (Lavabo)

6,400,000₫ 5,120,000₫
Giảm -20%

L1704#XW

Chậu rửa (Lavabo)

6,245,000₫ 5,000,000₫
Giảm -20%

L1715

Chậu đặt bàn

5,136,000₫ 4,110,000₫
Giảm -20%

L1716

Chậu đặt bàn

5,518,000₫ 4,410,000₫
Giảm -20%

L1716#W

Chậu rửa (Lavabo)

5,518,000₫ 4,410,000₫
Giảm -10%

L501C

Chậu dương vành

919,000₫ 827,000₫
Giảm -20%

L762

Chậu dương vành

1,336,000₫ 1,070,000₫
Giảm -20%

L763

Chậu dương vành

1,336,000₫ 1,070,000₫
Giảm -18%

L909C

Chậu dương vành

2,473,000₫ 2,030,000₫
Giảm -18%

L946CR

Chậu dương vành

1,455,000₫ 1,190,000₫
Giảm -14%

LHT240CS

Chậu chân lửng

1,673,000₫ 1,440,000₫