Bộ sưu tập

Giảm -30%

C 6420

Máy hút mùi ( âm tủ)

5,900,000₫ 4,130,000₫
Giảm -30%

C 6420 BK NEGRA

Máy hút mùi ( âm tủ)

5,718,000₫ 4,003,000₫
Giảm -30%

C 9420

Máy hút mùi ( âm tủ)

6,627,000₫ 4,640,000₫
Giảm -25%

CH 107BG

Máy hút mùi ( âm tủ)

3,536,000₫ 2,652,000₫
Giảm -25%

CH 107BT

Máy hút mùi ( âm tủ)

4,173,000₫ 3,130,000₫
Giảm -30%

CH 1170P

Máy hút mùi ( âm tủ)

4,809,000₫ 3,366,000₫
Giảm -25%

CLA 72K00S

Máy hút mùi ( âm tủ)

4,355,000₫ 3,260,000₫
Giảm -30%

CNL 6400

Máy hút mùi ( âm tủ)

7,264,000₫ 5,085,000₫
Giảm -30%

CNL 6400 BLACK

Máy hút mùi ( âm tủ)

7,264,000₫ 5,085,000₫
Giảm -30%

CNL 9815 PLUS

Máy hút mùi ( âm tủ)

10,900,000₫ 7,630,000₫
Giảm -30%

DHT 1285 ( code: 40484180)

Máy hút mùi ( hút đảo - âm nóc tủ)

54,590,000₫ 38,213,000₫
Giảm -25%

TL 6310

Máy hút mùi ( âm tủ)

4,536,000₫ 3,400,000₫