Bộ sưu tập

Giảm -30%

DBB 70 ( code: 40460420)

Máy hút mùi ( áp tường)

6,718,000₫ 4,703,000₫
Giảm -30%

DBB 90 ( code: 40460440)

Máy hút mùi ( áp tường)

7,627,000₫ 5,339,000₫
Giảm -30%

DG 980

Máy hút mùi ( áp tường)

13,627,000₫ 9,540,000₫
Giảm -30%

DLH 786T ( code: 40487181)

Máy hút mùi ( áp tường)

14,536,000₫ 10,175,000₫
Giảm -30%

DLH 986T (code: 40487182)

Máy hút mùi ( áp tường)

15,445,000₫ 10,812,000₫
Giảm -30%

DLV 998 BK (code: 40437210)

Máy hút mùi ( áp tường)

26,090,000₫ 18,263,000₫
Giảm -30%

DQ2 985

Máy hút mùi ( áp tường)

37,264,000₫ 26,085,000₫
Giảm -30%

DSJ 750 ( code: 40484831)

Máy hút mùi ( áp tường)

9,991,000₫ 6,994,000₫
Giảm -30%

DSJ 950 ( code: 40484832)

Máy hút mùi ( áp tường)

10,900,000₫ 7,630,000₫
Giảm -30%

DVT 785B ( code: 40483561)

Máy hút mùi ( áp tường)

20,590,000₫ 14,413,000₫
Giảm -93%

DVT 78660 TBS BK

Máy hút mùi ( áp tường)

21,809,000₫ 1,526,000₫
Giảm -30%

DVT 985B ( code: 40483562)

Máy hút mùi ( áp tường)

22,590,000₫ 15,813,000₫