Bộ sưu tập

Giảm -30%

CC 485 ( code: 40480330)

Máy hút mùi ( hút đảo)

39,082,000₫ 27,357,000₫
Giảm -30%

DG3 ISLA 980 ( code: 40485140)

Máy hút mùi ( hút đảo)

28,173,000₫ 19,721,000₫
Giảm -30%

DHT 1285 ( code: 40484180)

Máy hút mùi ( hút đảo - âm nóc tủ)

54,590,000₫ 38,213,000₫
Giảm -30%

DPL ISLAND 1185 STRUCTUE

Máy hút mùi ( hút đảo)

22,173,000₫ 15,521,000₫